JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Geodezija i građevinarstvo

Srednja geodetsko- građevinska škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem,kvalifikacijom i prekvalifikacijom najstarije grane tehnike.

Za predavače su angažovani profesori i uspješni stručnjaci iz građevinske oblasti, koji obezbjeđuju svjetsko predavanje kako bi se polaznici što kvalitetnije i profesionalnije osposobili u neki od ponuđenih obrazovnih profila. U školi se odvija nastava po svjetskim i evropskim standardima koji pružaju sigurno, profesionalno i kvalitetno obrazovanje polaznika u neku od građevinskih smjerova.

Škola posjeduje kabinet opremljen računarima koji su namjenjeni za iscrtavanje raznih planova u građevinarstvu, kabinetom u kome su smještena sva potrebna savremena svjetska sredstva i materijali iz oblasti građevine.

Građevinska škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za III i IV stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Građevinski tehničar
  • Geodetski tehničar
  • Zidar
  • Izolater – asfalter
  • Armirač – betonirac
  • Tesar
Struka:  GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Zanimanje: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
9 Hemija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Poznavanje arhitekture 34 34
2 Crtanje sa nacrtnom geometrijom 17 68 17 34 34 102
3 Poznavanje materijala 51 51
4 Građevinske konstrukcije 17 34 34 34 17 34 32 64 100 166
5 Primjena računara 68 68
6 Građevinska statika i otpornost materijala* 34 17 34 51 34
7 Niskogradnja sa hidrogradnjom* 34 68 34 68 48 64 116 200
8 Projektivanje zgrada* 17 34 16 32 33 66
9 Organizacija građenja 17 34 32 32 49 66
10 Beton* 17 34 16 32 33 66
11 Osnove preduzetništva 34 34
12 Ekologija i zaštita životne sredine 32 32
13 Izborni predmet 32 32
14 Praktična nastava 102 68 170
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 221 213 160 883 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 119 102 119 306 153 306 208 224 599 938
UKUPNO A+B 408 170 340 306 366 306 368 224 1482 1006
578 646 672 592 2488
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Zanimanje: GEODETSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
9 Hemija 34 34
10 Geografija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Geodezija 51 68 51 68 34 32 168 136
2 Crtanje sa nacrtnom geometrijom 17 68 17 34 34 102
3 Primjena računara 68 68
4 Primjenjena geodezija* 34 34 34 32 100 34
5 Geodetski planovi 17 68 32 32 49 100
6 Katastar zemljišta i agrarne operacije* 34 34 32 66 34
7 Osnove preduzetništva 34 34
8 Fotogrametrija 32 32
9 Ekologija i zaštita životne sredine 32 32
10 Izborni predmet 32 32
11 Praktična nastava 204 170 160 534
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 323 68 221 213 160 917 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 68 136 102 374 153 306 224 192 547 1008
UKUPNO A+B 391 204 323 374 366 306 384 192 1464 1076
595 697 672 576 2540
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Zanimanje: ZIDAR, IZOLATER – ASFALTER, ARMIRAČ – BETONIRAC, TESAR – POLAGAČ OBLOGA, KAMENOREZAC
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED
1 2 3 4
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32
2 Strani jezik 34 34
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32
4 Matematika 51 34
5 Informatika 68
6 Istorija 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8
8 Fizika 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V
1 Osnove građevinarstva 34
2 Crtanje i planovi 17 34
3 Poznavanje materijala 34
4 Građevinske konstrukcije 17 34 34 34
5 Organizacija građenja 34 32
6 Tehnologija zanimanja 68 32
7 Ekologija i zaštita životne sredine 32
8 Osnove preduzetništva 32
9 Praktična nastava 170 408 480
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 136 104
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 238 136 442 128 480
UKUPNO A+B 340 306 272 442 232 480
646 714 712
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT