JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Saobraćajna škola

Saobraćajna škola je stručna institucija za obrazovanje odraslih osoba. Obrazuje i osposobljava odrasle putem kvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije iz oblasti saobraćajne struke.

U školi su angažovani najbolji profesori i uspješni stručnjaci iz oblasti saobraćaja koji će učenicima da prenesu znanja i iskustva. Opremljena je najsavremenijim nastavnim sredstvima i pomagalima iz oblasti saobraćaja (modeli raskrsnica, djelovi motora, strukture automobila…).

U nastavi se koriste aktivne metode da se u toku predavanja uključuju i polaznici kako bi doveli do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dijela, većoj koncentraciji tokom predavanja a kasnije i u praktičnom dijelu.

U saobraćajnoj školi najviše se obrazuje vozača motornih vozila III stepena, koji prema EU standardima ispunjavaju uslove za sticanje svih licenci u drumskom saobraćaju. Saobraćajna škola obrazuje kadrove za rad u saobraćaju za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:

  • Vozač motornih vozila
  • Tehničar drumskog saobraćaja
  • Tehničar PTT saobraćaja
  • Rukovaoc građevinskim i pretovarnim mašinama

 

Struka: SAOBRAĆAJ
Zanimanje: VOZAČ MOTORNIH VOZILA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Fizika 34 34
8 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Ekonomika transporta 34 34
2 Konstruisanje 34 34
3 Teret i integralni transport 51 51
4 Motori i motorna vozila 34 34 68
5 Elektrotehnika i elektronika 34 34
6 Bezbjednost i regulisanje saobraćaja 34 16 32 50 32
7 Saobraćajna infrastruktura 17 34 17 34
8 Organizacija prevoza 17 34 16 32 33 66
9 Osnove preduzetništva 32 32
10 Praktična nastava 204 408 512 1124
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 221 68 136 136 493 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 153 204 136 476 64 576 353 1256
UKUPNO A+B 374 272 272 476 200 576 846 1324
646 748 776 2170
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
Struka:  SAOBRAĆAJ
Zanimanje: RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH I PRETOVARNIH MAŠINA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Fizika 34 34
8 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Ekonomika transporta 34 34
2 Elektrotehnika i elektronika 34 34
3 Konstruisanje 34 34
4 Motori i motorna vozila 51 51
5 Skladišta 34 16 32 50 32
6 Teret i integralni transport 34 34
7 Bezbjednost saobraćaja 34 34
8 Prevoz robe 34 34
9 Građevinske i pretovarne mašine 34 16 32 50 32
10 Osnove preduzetništva 32 32
11 Praktična nastava 204 408 512 1124
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 221 68 136 136 493 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 153 204 170 408 64 576 387 1188
UKUPNO A+B 374 272 306 408 200 576 880 1256
646 714 776 2136
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
Struka:  SAOBRAĆAJ
Zanimanje: TEHNIČAR PTT SAOBRAĆAJA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Poštanski saobraćaj * 34 51 51 48 184
2 Elektrotehnika i elektronika 34 34
3 PTT tehnika 34 34
4 Automatska obrada podataka 17 34 17 34 34 68
5 Osnovi telekomunikacija 34 34
6 Saobraćajni sistemi i PTT gografija 34 34 32 100
7 Ekonomika PTT saobraćaja 34 34
8 Saobraćajna psihologija 34 34
9 Telegrafski saobraćaj 34 34
10 Telefonski saobraćaj 34 34
11 Novčano poslovanje * 34 48 82
12 Automatizacija i mehanizacija u PTT saobraćaju 32 32
13 Osnove preduzetništva 32 32
14 Izborni predmet 32 32
15 Praktična nastava 136 136 204 192 668
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 221 213 160 849 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 119 170 204 170 187 204 224 192 734 736
UKUPNO A+B 374 238 425 170 400 204 384 192 1583 804
612 595 604 576 2387
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
Struka:  SAOBRAĆAJ
Zanimanje: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Ekonomika transporta 34 34
2 Saobraćajna geografija 34 34
3 Konstruisanje 34 68 34 68
4 Osnovi saobraćaja i transporta 51 51
5 Elektrotehnika i elektronika 34 34
6 Mehanika 51 51
7 Teret i integralni transport 34 34 34 34
8 Motori i motorna vozila * 34 34 32 100
9 Bezbjednost i regulisanje saobraćaja 34 34 34 34 64 132 68
10 Mehanizacija pretovara 34 34
11 Saobraćajna infrastruktura * 34 34 16 32 50 66
12 Organizacija prevoza * 51 34 32 83 34
13 Saobraćajna psihologija 32 32
14 Osnove preduzetništva 32 32
15 Izborni predmet 32 32
16 Praktična nastava 136 136 192 464
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 221 213 160 849 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 153 68 187 204 187 238 240 224 767 734
UKUPNO A+B 408 136 408 204 400 238 400 224 1616 802
544 612 638 624 2418
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT