JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

O nama

Dobrodošli u Poslovno tehničku školu Bijeljina

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani – Brčko je obrazovna institucija osnovana u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, licencirana i akreditovana za obrazovanje lica starijih od 18 godina. Plan i program nastave je prilagođen potrebama i mogućnostima zaposlenih i lica koja ne mogu da izdvoje vrijeme za „sjedenje u klupi“. Nastava se organizuje u za to prilagođenim kabinetima, putem interneta i intereaktivnim odnosom predavač-polaznik. Stručna praksa je obezbijeđena u ustanovama i preduzećima osposobljenim za obavljanje praktične nastave, a na zahtjev polaznika Škole, isti mogu i sami da dogovore obavljenje stručne prakse u drugim institucijama i preduzećima. „POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani – Brčko svojim polaznicima nudi sledeće obrazovne programe:

VANREDNO ŠKOLOVANJE Namjenjeno je kandidatima koji su završili samo osnovnu školu, ili su započeli pa prekinuli školovanje u bilo kojoj drugoj školi, a to mogu dokazati svjedočanstvima o završenom razredu.

PREKVALIFIKACIJA Namjenjena je kandidatima koji su završili srednju školu istog stepena (III ili IV stepen), a kroz program prekvalifikacije žele da se prekvalifikuju u drugo zanimanje istog stepena.

DOKVALIFIKACIJA Namjenjena je kandidatima koji su završili III stepen srednje stručne spreme, te žele da se dokvalifikuju u zanimanja IV stepena srednje stručne spreme.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE „POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani, organizuje kurseve stručnog osposobljavanja i usavršavanja u procesima rada.

Info

O nama

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani – Brčko je obrazovna institucija osnovana u skladu sa Zakonom...

View More
Riječ direktora

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina svoj rad i poslovanje zasniva na čvrstim principima inovativnosti...

View More
Zakonski akti

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina je osnovana u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih RS i BiH...

View More

Uprava škole

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT