JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Elektrotehnika

Elektrotehnička škola je stručna škola koja polaznicima omogućava znanje iz sektora elektrotehnike koji se koriste u svijetu.

U školi su angažovani vrhunski profesori i uspješni stručnjaci iz elektrotehnike koji će polaznicima da prenesu znanja i iskustva. Posjeduje opremljene kabinete najsavremenijim sredstvima i pomagalima iz oblasti elektrotehnike.

U nastavi se koriste aktivne metode u kojima se pored predavača uključuju i polaznici  kako bi dovelo do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dijela, većoj koncentraciji i podsticanju kreativnosti u radu. Škola omogućava kvalifikaciju i prekvalifikaciju odraslih.

Elektrotehnička škola obrazuje i osposobljava odrasle za rad u elektrotehnici za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:

  • Tehničar elektroenergetike
  • Tehničar računarstva
  • Električar
  • Autoelektričar

 

Struka:  ELEKTROTEHNIKA
Zanimanje: TEHNIČAR RAČUNARSTVA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Osnove elektrotehnike 68 68 136
2 Tehničko crtanje 68 68
3 Elektrotehnički materijali 34 34
4 Elektroenergetika 32 32
5 Električna mjerenja 34 34 34 34
6 Elektronika 34 34 34 34
7 Programiranje i programski jezici * 68 136 96 300
8 Računarske komponenete 34 34
9 Digitalna tehnika 34 34 34 34
10 Računarske mreže * 34 32 66
11 Automatika * 34 32 66
12 Baze podataka * 17 34 64 17 98
13 Ekologija i zaštita životne sredine 34 34
14 Osnove preduzetništva 32 32
15 Izborni predmet 32 32
16 Praktična nastava 68 68 136 128 400
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 221 213 160 849 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 136 170 204 119 340 160 288 585 968
UKUPNO A+B 391 204 391 204 332 340 320 288 1434 1036
595 595 672 608 2470
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka:  ELEKTROTEHNIKA
Zanimanje: TEHNIČAR ELEKTROENERGETIKE
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Osnove elektrotehnike 68 68 136
2 Tehničko crtanje 68 68
3 Elektrotehnički materijali 34 34
4 Električne instalacije i osvjetljenje * 34 34 68
5 Primjena računara * 68 68 136
6 Električna mjerenja 34 34 34 34 68 68
7 Elektronika 34 34 34 34
8 Električne mašine * 34 32 64 66 64
9 Elektroenergetski sistemi * 68 32 32 100 32
10 Industrijska elektronika 32 32
11 Elektromotorni pogoni 32 32
12 Ekologija i zaštita životne sredine 34 34
13 Osnove preduzetništva 32 32
14 Izborni predmet 32 32
Praktična nastava 68 68 136 128 400
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 221 213 160 849 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 136 170 204 170 238 192 224 668 802
UKUPNO A+B 391 204 391 204 383 238 352 224 1517 870
595 595 621 576 2387
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: ELEKTROTEHNIKA
Zanimanje: ELEKTRIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 85
5 Informatika 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Fizika 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T
1 Osnove elektrotehnike 34 51 85
2 Tehničko crtanje 68
3 Elektrotehnički materijali 34 34
4 Električne instalacije i osvjetljenje 34 34
5 Elektronika 34 34
6 Primjena računara 68
7 Električna mjerenja 17 34 17
8 Električne mašine i uređaji 34 32 66
9 Elektroenergetski sistemi 32 32
10 Osnove preduzetništva 32 32
11 Praktična nastava 170 340 480
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 136 136 510
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 238 136 442 96 480 334
UKUPNO A+B 340 306 272 442 232 480 844
646 714 712 2072
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: ELEKTROTEHNIKA
Zanimanje: AUTOELEKTRIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 85
5 Informatika 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Fizika 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T
1 Osnove elektrotehnike 34 51 85
2 Tehničko crtanje 68
3 Elektrotehnički materijali 34 34
4 SUS motori 34 34
5 Primjena računara 68
6 Električna mjerenja 17 34 17
7 Elektronika 34 34
8 Električne instalacije na motornim vozilima 34 34
9 Električne mašine i uređaji 32 32
10 Elektronika na motornim vozilima 32 32
11 Osnove preduzetništva 32 32
12 Praktična nastava 170 340 480
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 136 136 510
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 238 136 442 96 480 334
UKUPNO A+B 340 306 272 442 232 480 844
646 714 712 2072
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT