JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Ekonomija, pravo i trgovina

Ekonomsko-pravna i trgovačka škola je obrazovna institucija koja omogućava polaznicima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ekonomsko-pravne i trgovačke oblasti.

Škola je angažovala adekvatne vrhunske profesore i stručnjake iz ove oblasti, kako bi polaznicima na što jednostavniji a ujedno i najkvalitetniji način predstavila ovu oblast, i napravili sponu između teoretskog i praktičnog dijela, radi što lakšeg shvatanja i pamćenja podataka.

Škola je adekvatno opremljena kabinetom za ekonomsko-pravnu i trgovačku oblast sa svim savremenim sredstvima, kako našim tako i svjetskim pravilnicima i zakonima.

Ekonomsko-pravna i trgovačka škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Ekonomski tehničar
  • Poslovno – pravni tehničar
  • Trgovac

 

Struka:  EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
Zanimanje: EKONOMSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik* 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 34 102
5 Informatika* 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Geografija 34 34 68
9 Poslovna komunikacija 34 34
10 Sociologija i filozofija 32 32
11 Drugi strani jezik 34 34 34 32 134
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Knjigovodstvo* 34 34 34 32 134
2 Ekonomija* 68 68 34 32 202
3 Poslovna informatika 68 68 136
4 Privredna matematika 32 32
5 Monetarna ekonomija i bankarstvo 34 34 68
6 Pravo* 34 32 66
7 Statistika 32 32
8 Izborni predmet 32 32
9 Praktična nastava 136 136 136 192 600
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 221 264 176 916 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 136 136 204 136 204 192 192 566 736
UKUPNO A+B 357 204 357 204 400 204 368 192 1482 804
561 561 604 560 2286
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka:   EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
Zanimanje: POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik* 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija* 34 34 68
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Geografija 34 34
9 Poslovna komunikacija 34 34
10 Sociologija i filozofija 32 32
11 Latinski jezik 34 34
12 Drugi strani jezik 34 34 34 32 134
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Pravo* 34 136 34 64 268
2 Ekonomija* 34 68 34 136
3 Knjigovodstvo 34 34 34 32 134
4 Poslovna informatika 68 68 136
5 Privredna matematika 34 34
6 Monetarna ekonomija i bankarstvo* 34 32 66
7 Statistika 32 32
8 Izborni predmet 32 32
9 Praktična nastava 136 136 136 192 600
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 221 230 176 916 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 136 238 204 170 204 192 192 702 736
UKUPNO A+B 391 204 459 204 400 204 368 192 1618 804
595 663 604 560 2422
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
Zanimanje: TRGOVAC
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Geografija 34 34
8 Poslovna komunikacija 34 34
9 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Poznavanje robe 34 34 32 100
2 Ekonomika trgovine 34 34 32 100
3 Trgovinsko poslovanje 68 34 32 134
4 Ekonomija 34 34
5 Knjigovodstvo 32 32
6 Trgovačka matematika 32 32
7 Praktična nastava 170 340 320 830
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 221 68 170 136 527 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 136 340 160 320 432 830
UKUPNO A+B 357 238 306 340 296 320 959 898
595 646 616 1857
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT