JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Zvanja i zanimanja

Dobrodošli u Poslovno tehničku školu Bijeljina

O nama

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina – Vršani – Brčko je obrazovna institucija osnovana u skladu sa Zakonom...

See More
O nama
Više
Riječ direktora

„POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina svoj rad i poslovanje zasniva na čvrstim principima inovativnosti...

See More
Riječ direktora
Više
Zakonski akti

Ustanova za obrazovanje odraslih „POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA“ Bijeljina je registrovana u Višem privrednom...

See More
Zakonski akti
Više
Sporazum o priznavanju dokumenata u obrazovanju
Republika Srpska - Republika Srbija

Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata

Partneri

 

Galerija

Novosti

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT