JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Ostala zanimanja

Cilj ove djelatnosti je da se polaznici stručno obuče i osposobe za muško/ženske frizere.

Osposobljavanje se stiče tokom teoretske nastave koju vode najbolji profesori i uspješni stručnjaci iz frizerske oblasti. Teoretska nastava prati stručnu literaturu i savremena dostignuća izrade i kreiranja savremenih frizura, poznavanje preparata, estetsko oblikovanje, poznavanje forme i drugo.

Škola je opremljena adekvatno za teoretsku nastavu, uz sav savremen pribor koji se koristi u svijetu, koji je potreban da bi se upoznali budući frizeri.

 

Struka: OSTALE DJELATNOSTI
Zanimanje: FRIZER
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 85
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Hemija 34 34
9 Psihologija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Higijena 34 34
2 Poznavanje materijala 34 34 68
3 Anatomija i fiziologija 34 34
4 Tehnologija zanimanja 34 34 32 100
5 Dermatologija 34 34
6 Estetika struke 34 34
7 Ekologija i zaštita životne sredine 32 32
6 Osnovi preduzetništva 32 32
7 Praktična nastava 170 340 480 990
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 170 136 544 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 136 340 96 480 368 990
UKUPNO A+B 374 238 306 340 232 480 912 1058
612 646 712 1970
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT