JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Ugostiteljstvo i turizam

Ugostiteljsko-turistička škola je obrazovna institucija koja omogućava polaznicima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ugostiteljsko-turističke oblasti.

U školi su angažovani najbolji profesori i stručnjaci iz ove oblasti, kako bi polaznicima na što jednstavniji i najbolji način prenijeli znanje i predstavili rad u hotelima, turističkim agencijama i drugim turističkim institucijama.

Škola je opremljena adekvatnim kabinetom za ugostiteljstvo sa svim potrebnim sredstvima i materijalima koji se primjenjuju u svijetu.

Ugostiteljsko-turistička škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Ugostiteljsko-kulinarski tehničar
  • Kuvar
  • Poslastičar
  • Konobar
Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
Zanimanje: UGOSTITELjSKO-KULINARSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34 68
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Drugi strani jezik 34 34 34 32 134
9 Psihologija 34 34
10 Geografija 34 34
11 Biologija 34 34
12 Hemija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Osnove turizma i ugostiteljstva 34 34
2 Usluživanje* 34 68 34 34 32 134 68
3 Kuvarstvo* 34 68 34 34 32 134 68
4 Poznavanje robe* 34 34 32 100
5 Osnove preduzetništva 34 34
6 Higijena 34 34
7 Privredna matematika 34 34
8 Umjetničko oblikovanje 32 32
9 Hotelijerstvo 32 32
10 Izborni predmet 32 32
11 Praktična nastava 204 204 192 600
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 255 230 144 918 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 136 136 204 170 204 192 192 600 736
UKUPNO A+B 391 204 391 204 400 204 336 192 1518 804
595 595 604 528 2322
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
Zanimanje: KONOBAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Drugi strani jezik 34 34 32 100
9 Psihologija 34 34
10 Geografija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Osnovi turizma i ugostiteljstva 34 34
2 Poznavanje robe 51 34 85
3 Usluživanje 34 51 32 117
4 Privredna matematika 34 34
5 Osnovi preduzetništva 34 34
6 Ekologija i zaštita životne sredine 32 32
7 Praktična nastava 170 340 480 990
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 170 168 593 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 119 170 153 340 64 480 336 990
UKUPNO A+B 374 238 323 340 232 480 929 1058
612 663 712 1987
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
Zanimanje: KUVAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Geografija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Osnovi turizma i ugostiteljstva 34 34
2 Higijena 34 34
3 Kuvarstvo 34 34 64 132
4 Poznavanje robe 34 34 68
5 Privredna matematika 34 34
6 Umjetničko oblikovanje 34 34
7 Usluživanje 34 34
8 Osnovi preduzetništva 34 34
9 Ekologija i zaštita životne sredine 32 32
10 Praktična nastava 170 340 480 990
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 221 68 102 136 459 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 204 340 96 480 436 990
UKUPNO A+B 357 238 306 340 232 480 895 1058
595 646 712 1953
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
Zanimanje: POSLASTIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Geografija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Osnovi turizma i ugostiteljstva 34 34
2 Higijena 34 34
3 Poslastičarstvo 34 51 32 117
4 Poznavanje robe 34 34 68
5 Privredna matematika 34 34
6 Umjetničko oblikovanje 34 34
7 Usluživanje 34 34
8 Osnovi preduzetništva 34 34
9 Pekarstvo 32 32
10 Ekologija i zaštita životne sredine 32 32
11 Praktična nastava 170 340 480 990
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 221 68 102 136 459 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 221 340 96 480 453 990
UKUPNO A+B 357 238 323 340 232 480 912 1058
595 663 712 1970
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT