JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Mašinstvo i obrada metala

Mašinska škola je institucija za osposobljavanje odraslih osoba, kvalifikaciju i prekvalifikaciju iz oblasti mašinstva, za samostalan rad prema savremenim standardima, i zahtjevima moderne industrije.

Angažovani su vrhunski profesori i uspješni stručnjaci iz oblasti mašinstva. Škola posjeduje moderno opremljene kabinete za programiranje mašina i obradu metala, kabinet sa video-projektorom, grafoskopom i računarima, kao i kabinetom namjenjenim za mašince III stepena, svim potrebnim savremenim spravama i sredstvima.

Mašinska škola obrazuje kadrove za rad u saobraćaju za sledeće obrazovne profile III i IV stepena:

  • Mašinski tehničar
  • Automehaničar
  • Bravar
  • Varilac
  • Instalater
  • Limar
  • Metalobrusač
  • Monter
  • Obrađivač metala rezanjem

 

Struka:  MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: MAŠINSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34 68
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Konstruisanje * 34 68 34 34 68 32 64 134 200
2 Mehanika 68 34 102
3 Tehnologija materijala 34 34
4 Računari i programiranje 102 102 204
5 Tehnologija obrade 34 34 16 64 84 64
6 Motori i motorna vozila 51 51
7 Primjena računara * 102 68 96 266
8 Mjerna tehnika 34 34
9 Energetika * 34 64 98
10 Hidraulika i pneumatika 34 34
11 Automatizacija proizvodnje 32 32
12 Osnove preduzetništva 32 32
13 Izborni predmet 32 32
14 Praktična nastava 102 102 204
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 221 213 160 849 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 187 204 136 340 208 224 667 938
UKUPNO A+B 391 238 408 204 349 340 368 224 1516 1006
629 612 689 592 2522
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: AUTOMEHANIČAR, BRAVAR, VARILAC, INSTALATER, LIMAR, KOVAČ, MEHANIČAR, METALOBRUSAČ, MONTER, OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM, PRECIZNI MEHANIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 32 117
5 Informatika 34 34
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Konstruisanje 68 34 102
2 Tehnologija materijala 34 34
3 Tehnička fizika 34 34
4 Mehanika 34 34
5 Osnovi elektrotehnike 34 34
6 Tehnologija obrade 34 34
7 Tehnologija zanimanja 34 32 66
8 Osnovi preduzetništva 32 32
9 Praktična nastava 204 408 576 1188
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 0 136 168 542 0
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 170 204 136 408 64 576 370 1188
UKUPNO A+B 408 204 272 408 232 576 912 1188
612 680 808 2100
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT