JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Medicinska škola

Obavještenje: NE UPISUJEMO POLAZNIKE DO DALJNJEG

Medicinska školaje obrazovno – vaspitna institucija koja funkcioniše po standardima koji se koriste u svijetu.

U školi su angažovani najbolji profesori i uspješni stručnjaci iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite koji će učenicima da prenesu znanja i iskustva. Opremljena je najsavremenijim sredstvima i pomagalima iz oblasti zdravstva.

U nastavi se koriste aktivne metode koje dovode do lakšeg pamćenja podataka, povezivanjem gradiva i praktičnog dijela, većoj koncentraciji i podsticanju kreativnosti u radu.

Medicinska škola obrazuje kadrove za rad u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za sledeće obrazovne profile IV stepena:

  • Medicinski tehničar
  • Fizioterapeutski tehničar
  • Labaratorijsko – sanitarni tehničar
  • Farmaceutski tehničar

Svim polaznicima koji uspješno završe kvalifikaciju ili prekvalifikaciju za neku od ponuđenih zanimanja dajmo mogućnost zapošljavanja u nekoj od zdravstvenih ustanova u Evropskoj uniji (Njemačka, Austrija, i sl…), pod uslovom da imaju uredan sertifikat o položenom njemačkom jeziku, u jednoj od tri ovlaštene škole stranih jezika.

Struka: ZDRAVSTVO
Zanimanje: MEDICINSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Biologija 34 34 68
9 Hemija* 34 34 68
10 Fizika 34 34 68
11 Sociologija i etika 32 32
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Anatomija 34 34
2 Latinski jezik 34 34
3 Zdravstvena njega* 34 102 34 68 68 170
4 Fiziologija 34 34
5 Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 34 34
6 Mikrobiologija 34 34
7 Patologija 34 34
8 Medicinska psihologija 34 34
9 Infektologija 34 68 34 68
10 Interna medicina 34 102 32 64 66 166
11 Hirurgija 34 102 32 64 66 166
12 Farmakologija 34 34
13 Medicinska biohemija 34 34
14 Zdravstvena njega sa porodičnom medicinom 34 34
15 Pedijatrija 32 64 32 64
16 Ginekologija i akušerstvo 32 32 32 32
17 Neuropsihijatrija 32 32 32 32
18 Izborni predmet 32 32
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 221 162 144 816 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 102 204 68 204 272 192 256 702 698
UKUPNO A+B 391 170 425 68 366 272 336 256 1518 766
561 493 638 592 2284
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

Struka:  ZDRAVSTVO
Zanimanje: FARMACEUTSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Biologija 34 68 102
9 Hemija* 34 34 68
10 Fizika 34 34 68
11 Sociologija i etika 32 32
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Anatomija i fiziologija 51 51
2 Latinski jezik 34 34
3 Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći 34 68 34 68
4 Analitička hemija 34 68 34 68
5 Mikrobiologija 34 34
6 Farmaceutska tehnologija* 34 68 34 102 32 160 100 330
7 Farmakognozija 34 34 68
8 Botanika 34 34
9 Farmaceutska hemija 34 102 32 64 66 166
10 Medicinska biohemija 34 102 34 102
11 Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 34 34
12 Uvod u kozmetologiju 32 32
13 Sanitarna hemija 32 32
14 Farmakologija 48 48
15 Izborni predmet 32 32
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 289 162 144 884 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 119 68 170 136 170 306 208 224 667 734
UKUPNO A+B 408 136 459 136 332 306 352 224 1551 802
544 595 638 576 2353
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

Struka: ZDRAVSTVO
Zanimanje: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 201
2 Strani jezik 34 34 34 48 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 32 34
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Biologija 34 34 68
9 Hemija 34 34 68
10 Fizika* 34 34 68
11 Sociologija i etika 32 32
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Anatomija 34 34
2 Latinski jezik 34 34
3 Zdravstvena njega i rehabilitacija 34 102 34 102
4 Fiziologija 34 34
5 Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 34 34
6 Mikrobiologija 34 34
7 Patologija 34 34
8 Osnove masaže 34 68 34 68
9 Medicinska psihologija 34 34
10 Fizikalna terapija* 34 102 48 160 82 262
11 Kineziologija 51 102 51 102
12 Osnove kliničke medicine 51 51
13 Medicinska biohemija 34 34
14 Farmakologija 34 34
15 Kineziterapija 48 96 48 96
16 Specijalna rehabilitacija 32 64 32 64
17 Izborni predmet 32 32
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 221 162 144 816 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 102 204 68 204 204 160 320 670 694
UKUPNO A+B 391 170 425 68 366 204 304 320 1486 762
561 493 570 624 2248
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
Struka:  ZDRAVSTVO
Zanimanje: LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 32 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Biologija 34 34 68
9 Hemija 34 34 68
10 Fizika 34 34 68
11 Sociologija i etika 32 32
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Anatomija i fiziologija 51 51
2 Latinski jezik 34 34
3 Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći 34 68 34 68
4 Laboratorijske tehnike 17 34 17 34
5 Analitička hemija 34 68 34 68
6 Mikrobiologija i parazitologija* 34 68 34 68 68 136
7 Patologija 34 34
8 Epidemiologija 17 34 17 34
9 Medicinska biohemija* 34 102 32 96 66 198
10 Toksikološka hemija 34 34
11 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 34 68 34 68
12 Opšta i komunalna higijena 34 68 34 68
13 Hematologija sa transfuziologijom 32 96 32 96
14 Sanitarna hemija i tehnika 32 64 32 64
15 Medicina rada sa zdravstvenom statistikom 32 64 32 64
16 Izborni predmet 32 32
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 255 162 144 850 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 119 68 136 204 170 306 160 320 585 898
UKUPNO A+B 408 136 391 204 332 306 304 320 1435 966
544 595 638 624 2401
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT