JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Geologija, rudarstvo i metalurgija

Rudarsko – metalurška škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i osposobljavanjem polaznika iz rudarsko-metaluruške oblasti.

U školi je obezbijeđen kvalitetan profesionalni kadar i uspješni stručnjaci iz oblasti rudarsko-metaluruške oblasti koji će polaznicima da prenesu znanje i iskustvo na najkvalitetniji način. Zahvaljujući visokom nivou teoretskih, eksperimentalnih i praktičnih vještina i znanja koje stiču tokom šolovanja, polaznici su osposobljeni za rad u kreativnim poslovima iz rudarsko-metaluruške oblasti.

Rudarsko – metalurška škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Rudarski tehničar
  • Mehaničar rudarskih mašina
  • Rukovodilac rudarskom mehanizacijom
  • Rudar
Struka:  GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
Zanimanje: RUDARSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 34 136
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika * 68 68 51 48 235
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Hemija 34 34
9 Fizika 34 34 68
10 Geografija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Konstruisanje
2 Geologija 34 34
3 Mineralogija i petrografija* 34 34 68
4 Mašine i uređaji u rudarstvu* 34 34 32 100
5 Rudarski radovi* 34 34 34 68 32 100 102
6 Dubinsko bušenje 34 68 34 68
7 Transport i izvoz 34 34
8 Metode otkopavanja* 34 34 34 68 68 102
9 Ležišta mineralnih sirovina 34 34
10 Projektovanje u rudarstvu 32 32
11 Geodezija i rudarska mjerenja 32 32
12 Priprema mineralnih sirovina 32 32
13 Osnove preduzetništva 32 32
14 Izborni predmet 32 32
15 Praktična nastava 170 160 330
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 323 68 221 213 162 919 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 68 0 204 136 136 306 224 160 632 602
UKUPNO A+B 391 68 425 136 349 306 386 160 1551 670
459 561 655 546 2221
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
Zanimanje: RUKOVALAC RUDARSKOM MEHANIZACIJOM
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 68
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 32 117
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Hemija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Konstruisanje 34 34
2 Geologija 34 34
3 Mineralogija i petrografija 34 34
4 Mašine i uređaji u rudarstvu 34 68 68 32 134 68
5 Rudarski radovi 51 51
6 Osnovi preduzetništva 32 32
7 Praktična nastava 170 408 512 1090
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 136 136 510 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 119 476 64 512 319 1158
UKUPNO A+B 374 238 255 476 200 512 829 1226
612 731 712 2055
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
Zanimanje: MEHANIČAR RUDARSKIH MAŠINA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 68
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 32 117
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Hemija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Konstruisanje 34 34
2 Tehnologija materijala 34 34
3 Mehanika 34 34
4 Mašine i uređaji u rudarstvu 34 51 85
5 Osnove elektrotehnike 34 34
6 Tehnologija zanimanja 68 32 100
7 Osnove preduzetnišiva 32 32
8 Praktična  nastava 170 408 512 1090
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 136 136 510 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 153 408 64 512 353 1090
UKUPNO A+B 374 238 289 408 200 512 863 1158
612 697 712 2021
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
Zanimanje: RUDAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 68
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 32 117
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Hemija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Konstruisanje 34 34
2 Geologija 34 34
3 Mineralogija i petrografija 34 34
4 Mašine i uređaji u rudarstvu 34 51 85
5 Rudarski radovi 68 68
6 Metode bušenja i miniranja 34 32 66
7 Osnovi preduzetništva 32 32
8 Praktična nastava 170 408 512 1090
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 68 136 136 510 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 136 170 153 408 64 512 353 1090
UKUPNO A+B 374 238 289 408 200 512 863 1158
612 697 712 2021
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT