JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Contact Us

Contact person

Doc. dr Željko Petrić

POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA
8 Marta br.3 , 76100 Brčko distrikt , BiH
Tel:+387 65 799 961
Tel:+387 65 155 535

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT